1. Добитися видання деклярації в справі автономії України.
2. Іменування Краевого комісара і поручения йому сформування Краєвої Ради України за порозумінням з Центральною Радою.
3. Призначення в розпорядження Центральної Ради засобів з Государ-ственнаго Казначейства на цілі національні, культурні і організаційні -при чім на трати сего місяця мало бути для неї одкритий біжучий рахунок в Государственнім Банку на 5 міліонів. (Як біжучі предмети рос-ходів можна вказати: покупка і організація друкарень для народних газет і літератури, підготовку підручників, стипендії для підготовки наукових сил, театрови, удержанія народніх інструкторів, підмогу науковим інструкціям, розсилку інструкторів на провінцію, підмогу національним організаціям, організацію інформації російської преси). На найблизші видатки необхідно 500000 валюти.


4. Допущення Українських представників до участи в мировій конференції. Для підготовки має бути дозволений виїзд українських представників до нейтральних держав для порозуміння з заграничними українцями і утворене там постійне бюро.
5. Утворення Українського міністерства чи статс-секретаріату при правительстві.
6. В військових справах крім військових резолюцій домаганнє імено-вання українців начальниками воєнних округів, взагалі начальників воєнної управи, українізації Київського гарнізона.
7. В освітніх справах: негайного заменовання попечителями: Одеської Округи - Наутленка, помічником (або окр. інсп.) Володимира Моисеевича Чеховського, Харківського - професора Сумцова і помічника (або окр. інсп.) Олексія Августиновича Левицького, директора Таган-рогської Коммерційної школи - для української теріторїї округи, і поручение їм негайно проводити українізацію школи в українських місцевостях. Також інструкції Кавказському попечителеві щодо українських місцевостей. Міністерство повинно дати накази попечителям і що до українізації в середній школі, і звернутися з такими ж інструкціями до вищих шкіл, в дусі постанов секції вищої школи негайно утворити вказані там кафедри українознавства, дати засоби для паралельних курсів і т. і.
8. В справах церковних - усунення владиків Великоросів і иньших неприхильних виборній організації української церкви, в дальним пляні признання принципа автокефальносте української церкви, себто освобождения її вид синодальної власти.
9. Дозвіл на виїзд за границю Галичанам висланцям, виїзду на Україну обранцям, відібраннє фондів від москвофільських організацій (фондів публічних).
10. Заходи против конрреволюційної пропаганди, яка ведеться під антиукраїнським прапором.
11. Вияснення діяльносте Київського Виконавчого Комітету, солдатських і робочих депутатів і в зв'зку з сим невідповідальність виділення Київа з губернії.
12. Введення українців в склад Петроградського Телеграфного агенства.
13. Холмським комісаром предложите Лоського, тепер начальник міліції в Каменці.

Эта запись была опубликована 11.05.2015в 11:06. В рубриках: Статути, устави, угоди, закони, постанови, накази, Цей день в історії. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Комментарии пока закрыты, но Вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Комментарии закрыты.