Правительство Української Народної Республіки - Генеральний Секретаріат - розіслало 25 листопада всім правительствам новоутворених республік Росії, а саме: правительству Південно-Східного Союзу, правительству автономного Сибіру, крайовому Закавказькому комітетові, правительству автономного Криму, Білоруській Центральній раді, правительству автономної Молдавії та іншим, а також і Народній раді в Петербурзі, свою ноту з запрошенням утворити на засаді федералізму однорідно-соціалістичне Правительство.
Тепер, коли цілком виразно і певно вияснилась неможливість справної роботи Установчих зборів при відсутності загальновизнаної всеросійської власті, котра б порядкувала правомірно, установлення правительства, яке б спиралося на авторитет республік, що тепер утворюються, а також і на всю соціалістичну демократію Росії, є конечним. Тим часом аж досі Генеральний секретаріат не одержав відповіді на свою ноту ані від Народної ради, ані від крайових правительств.
Єдиним винятком є Донське військове Правительство, котре через своїх представників заявило, що воно згоджується на запрошення Генерального секретаріату і на сформування однорідного соціалістичного правительства, утвореного притім на федеративних засадах.
Вітаючи таку заяву та обчислюючи потребу вести переговори по можливості спішно, Генеральний секретаріат примушений для того цілою низкою фактів, які мали місце в різних краях Росії, в той же час вважає конче потрібним вперед звернути увагу на ті основи будучої федеративної держави Російської, котрі український народ вважає обов'язковими для всіх частин Федеративної Росії.
До таких загальнодержавних підвалин Генеральний секретаріат за-числює: республіканський та справді демократичний політичний устрій кожної держави Росії, свобода особи, сумління, слова, друку, зборів, страйків, незайманість оселі та ін.
Одночасно Генеральний секретаріат стоїть на засаді цілковитого взаємного невтручання в політичне життя федеруючих республік, оскільки вони не виходять за межі вищезазначених підвалин. Через це Правительство Української Народної Республіки вважає злочинними спроби зламати право на внутрішню незалежність кожної республіки Росії.
Генеральний секретаріат рішуче боротиметься в тому разі, коли б проти прав Української Республіки робилися які замахи, а також обіцяє свою піддержку проти узурпаторів прав усім щиро демократичним і вільним республікам Росії.
Коли таке розуміння підвалин федеративного устрою поділяється всіма республіками, коли і там можливі умови, що цілком допускають негайне переведення в життя згаданих політичних свобод, то Генеральний секретаріат не бачить ніяких реальних завад для діяльного формування разом зі всіма республіками Росії нового федеративного правительства, маючи на оці в найближчу чергу утворення сприятливих для праці Установчих зборів умов, а також для найскорішого переведення в життя загальноєвропейського демократичного миру.

   Підписали: голова Генерального секретаріату В. Винниченко
Генеральний секретар міжнаціональних справ О. Шульгін
Заступник генерального писаря Ів. Мірний

Эта запись была опубликована 05.12.2014в 10:59. В рубриках: Статути, устави, угоди, закони, постанови, накази, Цей день в історії. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Комментарии пока закрыты, но Вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Комментарии закрыты.


Warning: require_once(/home/nostal00/krasnokutsk.org/www) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nostal00/krasnokutsk.org/www/wp-content/themes/daily-digest/sidebar-right.php on line 5

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '' (include_path='.:/usr/local/pear/php53') in /home/nostal00/krasnokutsk.org/www/wp-content/themes/daily-digest/sidebar-right.php on line 5