Автор: Admin | 28.04.2016 | 9:09 | В рубриках: Цей день в історії

28 (15) квітня) – 29 (16) квітня   1913   (неділя - понеділок)  -  На території підросійської України проводилось "Загальноросійське свято тверезості."

28 квітня – 11 травня (15-28 квітня)   1915   (середа, вівторок)  -  Селище Макіївка Катеринославської губернії. Страйк понад 3 тис. робітників сталеливарного заводу товариства “Російський гірничий і металургійний “Уніон”” з вимогою підвищити заробітню платню на 25 % та покращити умови праці. Після втручання поліції завершився поразкою, 46 робітників було мобілізовано до армії.

28(15) квітня   1918   (неділя)  -  Як писала “ Народня воля”, близько пів на четверту дня до будинку Центральної Ради прибув “відділ німецького війська з панцерним автомобілем та кільканадцятьма самострілками на возах”. Оточивши будинок, солдати увірвалися в середину. До зали засідань Малої ради спочатку увійшли десь 50 солдатів з офіцером. Останній наказав усім підняти руки вгору. Лише М.Грушевський та М.Порш не підкорилися команді. Тим часом залу заповнювали все нові й нові озброєні солдати. Старший офіцер оголосив, що заарештують лише міністра внутрішніх справ українського соціал-демократа М.Ткаченка, міністра закордонних справ українського есера М.Любинського, військового міністра, українського есера О.Жуковського, земельних справ українського есера М.Ковалевського та директора адміністративного департаменту МВС Ю.Гаєвського. Але присутніми виявилися лише М.Любинський та Ю.Гаєвський, затримали також дружину М.Ткаченка. Роззброївши присутніх, їх переписували і по одному дозволяли залишити залу засідань. Обшукували навіть жінок. Ця процедура завершилася лише о п’ятій годині. Частина німецьких військових залишилася в будинку Центральної Ради.

28(15) квітня   1918   (неділя)  -  М.Грушевського піддали домашньому арешту.

28(15) квітня   1918   (неділя)  -  У Києві відкрився 5-й Український національний з’їзд Київщини у Народній аудиторії на Бульварно-Кудрявській вулиці. До порядку денного увійшли: огляд подій в Україні з часу 4-го з’їзду; діяльність київської губернської Української ради з початку існування; робота українського уряду; доповіді з місць по повітах (про дії народних рад, земельних комітетів, про стан посівної, справи з освітою, “Просвітами”, Селянськими спілками тощо). З’їзд зупинився на розв’язанні земельного питання, розвитку торгівельних зносин з Центральними державами, питаннях про податки, діяльність народних рад і, нарешті, про ліквідацію київської губернської та Української національної ради.

Ніч з 28 на 29 квітня (з 15 на 16)   1918   (неділя-понеділок)  -  О 23 год. 40 хв. голова РНМ В.Голубович надіслав телеграму представникові УНР при Уряді Німецької держави в Берліні О.Севрюку. У ній говорилося, що В.Голубовичем складена заява представнику Німецької держави при Українському урядові баронові Мумму фон Шварценштейна про ті події, що відбулися. О 4-й год. цього дня озброєні люди, одягнені у форму німецьких солдатів і офіцерів, оточили Центральну Раду. Члени УЦР і українського уряду, присутні на засіданні Ради, іменем німецького уряду були піддані обшукам і арештам. На протест голови УЦР проф. М.Грушевського не звернули ніякої уваги. Під час трусу у нього забрали всі документи. Обшуки тривали протягом трьох годин.

28 квітня   1919   (понеділок)  -  Київ. Народний комісар по військових справах УСРР М.Подвойський оголосив наказ наркома по військових справа РСФРР Л.Троцького про перекидання військ Червоної армії з Українського на Східний фронт у зв’язку з загрозою наступу білогвардійських армій Колчака.

28 квітня   1919   (понеділок)  -  Київ. ЦК КП(б)У ухвалив постанову ”Про так звану соціал–демократичну партію незалежних України”, де звинуватив незалежників у контрреволюційності і оголосив боротьбу проти них.

28 квітня   1920   (середа)  -  Козятин, Бердичівського повіту, Київської губернії. Вступ до міста польських військ. Обеззброєна та інтернована бригада ЧУГА.

28 квітня   1920   (середа)  -  Радомишль, Радомишльського повіту, Київської губернії. Вступ до міста польських військ.

28 квітня   1920   (середа)  -  Жмеринка, Вінниця. Вступ до міст частин польського війська.

28 квітня   1920   (середа)  -  Ольгополь, Ольгопольського повіту, Подільської губернії. Зустріч прем’єр-міністра УНР І. Мазепи з армією УНР, що перебувала у Зимовому поході. Нарада командуючих дивізіями (отаман Ю. Тютюнник від Київської дивізії, отаман А. Гулий-Гуленко від Запорізької дивізії, отаман О. Загродський від Волинської дивізії, начальник штабу полковник А. Долуд). Оскільки присутнім на нараді ще не було відомо про підписання Варшавського договору і спільний польсько-український наступ на схід, перед армією стояла задача пробитися через більшовицький фронт, який проходив по лінії Ямпіль – Жмеринка – Вінниця, для з’єднання з новосформованою армією УНР, щоб утворити регулярний антибільшовицький фронт.

28 квітня   1920   (середа)  -  Рівне. Повідомлення про початок видання українського тижневика “Українське слово”.

28 квітня   1921   (четвер)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про боротьбу з порушеннями революційної законності на залізничних та водних шляхах”. За безквитковий проїзд та перевезення вантажу забороненої кількості передбачалося покарання до 5 років ув’язнення як для порушників-пасажирів, так й для працівників транспорту, які допускали такі порушення.

28 квітня   1921   (четвер)  -  Між Одесою і Тирасполем встановлено авіапошту. Тривалість польоту становила 1 годину 10 хвилин.

28 квітня   1921   (четвер)  -  Одеська радіостанція встановила безперебійний радіозв’язок з Берліном. Отримано перші радіотелеграми.

28 квітня   1921   (четвер)  -  Одеса. Губвиконком прийняв рішення про термінове втілення в життя постанови уряду про переселення робітників та червоноармійців до квартир буржуазії. В першу чергу переселенню підлягали ті з них, які жили у антисанітарних умовах у підвалах.

28 квітня   1921   (четвер)  -  Одеса. Губернський відділ професійної освіти приступив до організації професійних курсів і шкіл.

28 квітня   1921   (четвер)  -  Львів. За розпорядженням польських властей закрито товариство “Українська студентська спілка”.

28 квітня   1921   (четвер)  -  Варшава. Польський уряд надіслав ноту протесту уряду УСРР з приводу того, що на території України існували “червоні галицькі частини”, які проходили підготовку для вторгнення до Польщі та повалення польського уряду.

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. РНК УСРР відмінила дисциплінарні товариські суди.

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про ігнорування центральними закладами РСФРР центральних закладів УСРР. Всім наркоматам, у випадку ігнорування їх наркоматами РСФРР, було запропоновано заявляти протест відповідним наркоматам РСФРР і ставити до відома про кожний випадок ЦК КП(б)У. М. Фрунзе доручалося зібрати фактичний матеріал з цього питання для пред’явлення в ЦК РКП(б). Секретаріату ЦК КП(б)У ставилося за обов’язок передати Фрунзе такий матеріал, що знаходився в його розпорядженні.

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У заслухало повідомлення М. Фрунзе про те, що ЦК РКП(б) визнано неправильним заснування партійного представництва ЦК КП(б)У при ЦК РКП(б). Вирішено повідомити ЦК РКП(б), що „призначення Ф. Кона представником ЦК КП(б)У розумілося тільки в тому сенсі, що на Кона, як на члена ЦК, близько знайомого з потребами української організації та українського становища, покладався обов’язок особисто підтримувати клопотання ЦК КП(б)У перед ЦК РКП(б).

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило пропозиції М. Владимирова про фонд комнезамів. Пропонувалося поділити на дві частини фонд посилення сільського господарства, що був у розпорядженні Наркомзему, використовуючи одну частину за первісним призначенням (для розвитку насінництва й т. ін.), а іншу – для надання матеріальної допомоги колективним господарствам. Також пропонувалося не перешкоджати відокремленню колгоспів від сільськогосподарської кооперації, звернувши особливу увагу на організацію кредитування для радгоспів.

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. РНК УСРР було вжито заходів по забезпеченню безперебійного здійснення переказних грошових операцій. Органам Наркомпоштелю УСРР категорично заборонялося використовувати не за призначенням (для господарських та інших цілей) грошові суми, що надходили в їх розпорядження для здійснення грошових переказів. Управлінню Наркомфіном УСРР пропонувалося здійснювати безперебійну видачу переказних сум у всіх губерніях, погоджуючи це питання з Наркомфіном і Наркомпоштелем РСФРР.

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про податкову фінансову політику. Визнаючи фінансово-податкову кампанію ударною, вирішено зміцнити органи Наркомпроду партійними працівниками. Для успішного проведення податкової кампанії також запропоновано залишати на місцях від 15 до 25 % загальної суми податку, зібраного в межах губернії, на що запросити отримати санкцію ЦК РКП(б). Ухвалено покласти відповідальність за її проведення в центрі на голову РНК УСРР, а на місцях - на голів губвиконкомів. Питання про звільнення від податку голодуючих місцевостей вирішувати в радянському порядку.

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило постанову оргбюро про Пролеткульт, за виключенням пункту про обов’язкову участь у роботі Пролеткульту співробітників кафедри марксизму.

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. З метою збільшення касового збору Наркомос УСРР дозволив усім театрам збільшити ціну на театральні квитки, більш вільно вибирати репертуар, а центральним театрам також відмінити броню 25 місць для контрамарок. За рахунок отриманих коштів театральні колективи мали організовувати виїзні вистави у робітничих районах міст.

28 квітня   1922   (п’ятниця)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У підтвердило неухильне виконання рішення ЦК РКП(б) про цілковите вилучення церковних цінностей з Печерської Лаври.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Харків. ВУЦВК прийняв постанову “Про відокремлення національних сільрад на Волині”. Було створено польські Старо-Гутєську, Хотинську та Селюцьку сільради у Шепетівському округу; Бобрицько-Болярську, Забаро-Давидівську – у Коростєнському округу; Новозаводську, Кошелівську, Довбишанську – у Житомирському округу, а також німецьку Андріївську сільраду в тому ж округу.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Бердичів Київської губернії. На посаду заступника голови окрвиконкому призначено „селянина від плугу”.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Київ. Відбулася нарада сліпих. Порядок денний: про наслідки роботи всесоюзного з’їзду; вибори київського губернського відділу спілки сліпих.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Запоріжжя. Робітники заводу „Більшовик” організували виїзну майстерню для ремонту сільськогосподарського реманенту в 74 господарствах чотирьох підшефних сіл.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Харків. Президія Вищої ради народного господарства затвердила положення про створення спеціального промислового фонду в окружному бюджеті для фінансування місцевої промисловості.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Кам’янське Катеринославської губернії. Після восьмирічної перерви пущено найпотужніший в СРСР Дніпровський чавуноливарний завод. Задута перша доменна піч.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  У зв’язку з банкрутством Балтської райспілки вирішено організувати новий центр споживчої кооперації – “Всемолдавську спілку споживчих товариств” з центром у Балті та відділеннями в Анан’єві та Бірзулі. Спілка відкрила кредит на 50 тис. крб.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Харків. Наркомос УСРР асигнував 18 тис. крб. на забезпечення бібліотек для національних меншин, укомплектованих книжками на їхній рідній мові. Крім того, для закупівлі літератури по соціальному вихованню надано дотацію в розмірі 15 тис. крб. фінансово маломіцним округам.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Крижопільський район Тульчинського округу Подільської губернії. Відбувся розгляд судової справи про так зване „кропивне весілля” – самосуд членів сільради над селянкою, яка покинула свого чоловіка. Члени сільради роздягли її та публічно били кропивою протягом години. Голову сільради ув’язнено строком на 1 рік, а члена сільради, який його підтримував – на 8 місяців.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Харків. Наркомсоцзабез УСРР розробив положення про порядок відправки на курорти членів інвалідної кооперації. Кооперовані інваліди забезпечувалися безкоштовним проїздом на курорти та безкоштовним оздоровленням у санаторіях за умовою повного зберігання заробітної плати під час перебування на курортах. Для фінансового забезпечення цих заходів встановлювалися спеціальні відрахування у фонд курортної кампанії з прибутків артілей та товариств залежно від їх економічної спроможності.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Катеринославська губернія. У неврожайних районах за останні три місяці розподілено серед голодуючих дітей 86 тис. продовольчих пайків.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Харківська губернія. Зареєстровано 250 тис. селянських господарств, де проживав мільйон селян, які постраждали від недороду. Пашня площею 425 тис. десятин навіть не повернула насіння. В Куп’янському округу збір соломи становив 8-10 пудів з десятини.

28 квітня   1925   (вівторок)  -  Миколаїв. Повідомлялося про зростання захворюваності на малярію. Найбільш загрозлива ситуація склалась у Новоодеському районі Миколаївського округу Одеської губернії, де було зареєстровано декілька сот хворих.

28 квітня   1928   (неділя)  -  Москва, м. РНК СРСР видав постанову «Про заходи для хімізації народного господарства Союза РСР». Повідомлялося про звернення до уряду СРСР крупних вчених хіміків із «спеціальною запискою про шляхи розвитку народного господарства Союзу РСР». Наголошувалося на вирішальній ролі сучасної хімії у вирішенні завдань індустріалізації народного господарства, соціалістичного претворення сільського господарства. Ухвалено створити при РНК СРСР Комітет по хімізації народного господарства СРСР (голова – Я.Е.Рудзутак), створити хімічну секцію у складі Державної планової комісії, доручивши останній розробку плану хімізації країни. Містилися доручення: Комітету по хімізації народного господарства – встановити зв’язок з науково-дослідницьким апаратом та окремими науковцями, вжити заходів для створення сприятливих матеріально-побутових та правових умов для їхньої роботи; розглянути і розширити висунуті групою вчених-хіміків пропозиції про застосування у промисловості і сільськогосподарському виробництві найбільш ефективних хіміко-технологічних процесів; забезпечити у першу чергу науково-технічну та економічну розробку проблем: раціонального використовування та розширення внутрішньої сировинної бази; організації промисловості сільськогосподарських добрив та інсектицидів; створення калійної промисловості та ін.; ВРНГ СРСР і Державній плановій комісії СРСР – при розробці п’ятирічного плану розвитку народного господарства передбачити заміну ряду механічних процесів у виробництві більш ефективними хіміко-технологічними процесами; ВРНГ СРСР – вжити заходів для зміцнення мережі заводських хімічних лабораторій, розширення мережі науково-технічних установ тощо. Прередбачалися різнопланові заходи для широкої популяризації ідей хімізації країни.

28 квітня   1928   (неділя)  -  Москва, м. Оприлюднено Угоду між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Латвію про правову допомогу у цивільних справах, підписану в Москві 2 червня 1927 р.

28 квітня   1929   (неділя)  -  Харків, м. Секретаріат ЦК КП(б)У звернувся до політбюро ЦК ВКП(б) з проханням дозволити НКФ провести обмін на валюту зібраних в УСРР 50 тис. руб. для надання допомоги політв’язням-членам КПЗУ у Західній Україні.

28 квітня   1929   (неділя)  -  Харків, м. У Всенародній бібліотеці України відбулося прилюдне засідання Історичної секції ВУАН. Учасники заслухали повідомлення академіка М.Грушевського „Нові факти й помічення над історією Хмельниччини”, реферат львівського дослідника І.Крип’якевича „Головні питання державної організації Хмельниччини”.

28 квітня   1929   (неділя)  -  Київ, м.; Харків, м. 28 квітня – 2 травня перебувала делегація кооперативних організацій Західної України. У Києві делегація брала участь в урочистому відкритті Всеукраїнського кооперативного музею, у Харкові зустрічалася з представниками кооперативних товариств України, відвідала та ознайомилася з роботою “Сільського господаря”, “Вукоопспілки”.

28 квітня   1929   (неділя)  -  Сталінська окр. На шахті „Смолянка” Рутченського рудоуправління стався вибух газу: розкидано більше 100 вагонеток вугілля, загинуло троє, пропали без вісти четверо гірників.

Квітень, 28   1932   (четвер)  -  Синельниківський район, Дніпропетровська область. Закінчено сівбу ранніх культур на посівній площі 34 053 га, яка тривала 6 днів. Район розпочав сівбу пізніх культур

Квітень, 28   1933   (п’ятниця)  -  Козятинський райвідділ ДПУ інформував Вінницький обком КП(б)У про те, що «гостре продовольче становище переживають усі села району», а в 27 селах протягом місяця померло 400 осіб, в кожному селі виявляли пухлих від 38 до 117 селян. У с. Журлинці «колгоспний ударник» Г., який мав 400 трудоднів, солив м’ясо дохлих собак, котів, коней, а в с. Сестринівка селяни викопували дохлих коней і поїдали

28 квітня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило проект постанови РНК УРСР „Про державний план розвитку тваринництва на 1939 р.”

28 квітня   1939   (п’ятниця)  -  Москва. Президія Верховної Ради СРСР видала Указ про призначення М.Г.Кузнєцова народним комісаром військово-морського флоту СРСР.

28 квітня   1939   (п’ятниця)  -  Москва. 28 квітня о 4 год. 19 хв. за московським часом Герой Радянського Союзу В.К.Коккінакі разом з штурманом М.Х.Гордієнком вилетів у безперервний переліт за маршрутом Москва – Троногейм (Норвегія) – Рейк’явік (Таїланд) – Капфарвел (Гренландія) – Північна Америка на двохмоторному літаку “Москва” конструктора С.В.Іллюшина. Політ тривав 22 години 56 хв. і завершився 29 квітня о 3 годині на острові Міскоу (Канада).

28 квітня   1939   (п’ятниця)  -  Київ. РНК УРСР видано постанову “Про робітничі консерваторії”.

28 квітня   1941   (понеділок)  -  Головнокомандуючий сухопутних військ Німеччини фон Браухич видав наказ “Про взаємодію військ з поліцією охорони та СД”.

28 квітня   1942   (вівторк)  -  Повідомлення про результати роботи вчених українського відділення хімічного товариства ім. Менделєєва з використання місцевих ресурсів Башкирії для виробництва різних хімічних і медичних препаратів. Дане товариство регулярно проводило наукові засідання, де заслуховувалися доповіді видатних вчених: О.Бродського, О.Паладіна, Я.Парнаса, що викликали значний інтерес серед хіміків Уфи.

28 квітня   1943   (середа)  -  Почалося формування дивізії “СС-Галичина”.

28 квітня   1943   (середа)  -  Раднарком СРСР прийняв постанову “Про забезпечення родин генералів та осіб старшого керівного складу Червоної Армії, які померли, загинули у боях та загубилися на фронті без вісті”.

28 квітня   1943   (середа)  -  Раднарком СРСР прийняв постанову “Про виплату пенсій та допомоги військовослужбовцям та їх родинам, пенсіонерам та багатодітним матерям у місцевостях, що визволені від ворога”, яке зобов’язувало наркомати соціального забезпечення союзних республік та інші уповноважені органи провести у визволених районах у місячний термін перереєстрацію громадян, які отримували до окупації пенсії та допомогу, та відновити зі дня визволення території виплату їх в розмірі, встановленому законодавством.

28 квітня   1943   (середа)  -  Чернігівська область. Окупанти спалили 270 дворів села Кувечичі Чернігівського району та 160 жителів.

28 жовтня   1943   (четвер)  -  Раднарком СРСР прийняв постанову “Про пенсії робітникам Народного комісаріату зв’язку СРСР, працюючим у районі бойових дій, та їх родинам”.

28 квітня   1943   (середа)  -  Почалося формування дивізії “СС-Галичина”.

28 квітня   1943   (середа)  -  Раднарком СРСР прийняв постанову “Про забезпечення родин генералів та осіб старшого керівного складу Червоної Армії, які померли, загинули у боях та загубилися на фронті без вісті”.

28 квітня   1943   (середа)  -  Раднарком СРСР прийняв постанову “Про виплату пенсій та допомоги військовослужбовцям та їх родинам, пенсіонерам та багатодітним матерям у місцевостях, що визволені від ворога”, яке зобов’язувало наркомати соціального забезпечення союзних республік та інші уповноважені органи провести у визволених районах у місячний термін перереєстрацію громадян, які отримували до окупації пенсії та допомогу, та відновити зі дня визволення території виплату їх в розмірі, встановленому законодавством.

28 квітня   1943   (середа)  -  Чернігівська область. Окупанти спалили 270 дворів села Кувечичі Чернігівського району та 160 жителів.

28 квітня   1945   (субота)  -  Ставка ВГК видала директиву командуючим військами 1-го Білоруського і 1-го Українського фронтів про зміну розмежувальної лінії.

28 квітня   1945   (субота)  -  В Берліні війська 1-го Українського фронту зайняли райони Фріденау, Груневальд, Рулебен. Берлінське угрупування роз’єднане на три частини.

28 квітня   1945   (субота)  -  Наказом Ч.12. командира крайової команди УПА – Захід “Шелеста” внесено зміни до тактики відділів, які мали перейти до дій чотами і навіть роями, а також ширше практикувати рейди. Ставилося завдання ліквідації “зайвих” структур (військової розвідки, жандармерії, оргмобів тощо), а також “чистки” повстанських лав.

28 квітня   1945   (субота)  -  Київ. Відбувся урочистий вечір, організований АН УРСР і Спілкою радянських письменників України, присвячений 60-річчю з дня народження і 35-річчю наукової та педагогічної діяльності дійсного члена АН УРСР О. Білецького.

28 квітня – 28 липня   1947   (понеділок – понеділок)  -  Польща. Тривала акція “Вісла”. За відомостями Генерального штабу Війська Польського було виселено 140575 українців і членів змішаних польсько-українських родин, які проживали на території трьох воєводств (22 повітів) Польщі, у тому числі з Краківського воєводства – 10510 осіб, Ряшівського – 85339 осіб, Люблінського – 44726 осіб. Їх розселено у 71 повіті 9 воєводств, а саме: у Білостоцькому – 995 осіб, Гданьському – 5280, Кошалінському – 31169, Ольштинському – 56625, Опольському – 2542, Познанському – 1437, Щецінському – 15058, Вроцлавському – 15941, Зеленогурському – 10870. (Відомості з виселення неточні й не враховують 3873 українців, які потрапили під час акції “Вісла” до концентраційного табору в Явожно й до в’язниць і після звільнення були розселені у західних землях Польщі).

28 квітня   1950   (п’ятниця)  -  Пряшів (ЧССР). Скликано «Конгрес миру», перейменований на «Собор греко-католицького духовенства й мирян». Проголошено скасування Ужгородської унії 1646 р., розрив відносин з Ватиканом та підпорядкування Греко-католицької церкви патріархові Російської православної церкви Олексієві.

28 квітня   1956   (субота)  -  Москва. Президія ВР СРСР прийняла постанову “Про зняття обмежень по спецпоселенню з кримських татар, турків – громадян СРСР, курдів, хемшилів та членів їхніх сімей, виселених в період війни”, яка хоча і передбачала зняття з обліку спецпоселення та звільнення з під адміністративного нагляду представників депортованих народів, однак позбавляла їх права на компенсацію за втрачене майно і можливості повернутися на історичну батьківщину.

28 квітня   1958   (понеділок)  -  Варшава (ПНР). Вперше в практиці прикордонної співпраці України і Польщі підписаний план безвізного культурного обміну між Львівською, Дрогобицькою, Волинською областями УРСР та Люблінським і Жешувським воєводствами ПНР.

28 квітня   1959   (вівторок)  -  Черкаська область. Повідомляється, що культурно-освітні установи області розгорнули широку релігійну пропаганду шляхом проведення лекцій, доповідей, бесід, тематичних вечорів, усних журналів, довідково-консультаційної роботи та ін.

28 квітня   1959   (вівторок)  -  Помер Олександр Козюренко – видатний український художник-карикатурист, заслужений діяч мистецтв УРСР.

28 квітня   1961   (п’ятниця)  -  Повідомлялося, що президія республіканської ради Союзу спортивних товариств і організацій встановила звання “Заслужений тренер Української РСР”. Воно присвоювалося викладачам і тренерам з фізичної культури і спорту за підготовку майстрів спорту, першорозрядників, неодноразових чемпіонів і рекордсменів України, Радянського Союзу, Європи і світу, за розробку передових методів навчання і тренування.

28 квітня   1962   (субота)  -  Повідомлялося, що на Чернігівській фабриці музичних інструментів виготовлено 100 тисячне піаніно.

28 квітня   1965   (середа)  -  Постановою ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР на ознаменування перемоги над Німеччиною в обіг випущено ювілейну монету номіналом один рубль.

28 квітня   1965   (середа)  -  м. Прилуки (Чернігівська область). На вул. Леніна, 255 встановлено меморіальну дошку з написом “Тут народився і жив керівник комсомольської підпільної організації «Молода гвардія» Олег Кошовий. 1926-1932”.

28 квітня   1966   (четвер)  -  м. Горлівка (Донецька область). Внаслідок вибуху газу метана на шахті імені Румянцева треста “Калінінвугілля” загинуло 26 шахтарів.

28 квітня   1970   (вівторок)  -  ЦК Компартії України схвалив постанову “Про недоліки в роботі партійних і радянських органів Львівської області по припиненню діяльності залишків уніатського духовенства”, яка передбачала ліквідацію нелегальних монастирів, посилення контролю за використанням культових приміщень.

28 квітня   1972   (п’ятниця)  -  м. Харків. Створено Інститут проблем машинобудування АН УРСР.

28 квітня   1972   (п’ятниця)  -  селище Павлиш (Кіровоградська область). Відкрито пам’ятник В.Сухомлинському (автори – О.Скобліков, А.Ігнащенко).

28 квітня   1972   (п’ятниця)  -  Делегаціями УРСР, БРСР, СРСР у співавторстві з делегаціями 13 країн на ХХVІІІ сесії Європейської економічної комісії внесено проект резолюції щодо науково-технічного співробітництва, який було схвалено цією сесією без голосування резолюцією від 28 квітня 1972 р.

28 квітня   1977   (четвер)  -  В с. Огородне Роздольненського району Кримської області відбувся мітинг, присвячений початку будівництва другої черги Північно-Кримського каналу.

28 квітня   1981   (вівторок)  -  Постанова ЦК Компартії України, президії Верховної Ради УРСР і Ради міністрів УРСР “Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1981 № 292 “Про дальше підвищення ролі Рад народних депутатів у господарському будівництві”” з метою дальшого підвищення ролі Рад народних депутатів і їх органів у господарському будівництві, забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку областей, районів і міст, розширення координаційних і контрольних функцій Рад, посилення їх впливу на підвищення ефективності роботи об’єднань, підприємств і організацій, розташованих на відповідній території, на поліпшення умов праці та побуту радянських людей.

28 квітня   1981   (вівторок)  -  У м. Київ відкрився ХІІІ з’їзд Товариства Червоного Хреста Української РСР, який підбив підсумки роботи за останнє п’ятиріччя, окреслив чергові завдання в світлі рішень ХХVІ з’їзду КПРС і ХХVІ з’їзду Компартії України.

28 квітня   1981   (вівторок)  -  Лист міністра закордонних справ СРСР А. Громико генеральному секретареві ООН з питання про другу спеціальну сесію Генеральної Асамблеї ООН, присвячену роззброєнню.

28 квітня   1983   (четвер)  -  Повідомлялося про завершення у Женеві 39-ої сесії Комісії ООН по правах людини, у якій брала участь делегація Української РСР, з ініціативи якої прийнято резолюцію про заходи, яких слід вжити проти ідеології і практики нацизму, фашизму і неофашизму.

28 квітня   1983   (четвер)  -  Повідомлялося, що відповідно до Закону СРСР “Про охорону і використання тваринного світу” уряд СРСР прийняв постанову “Про Червону книгу СРСР” – книгу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин і рослин, яка повинна містити необхідні відомості для розробки і здійснення заходів по збереженню та раціональному використанню таких видів тварин і рослин. Визначено порядок прийняття рішень про занесення тих чи інших видів тварин і рослин до Червоної книги СРСР і Червоної книги союзної республіки.

28 квітня   1984   (субота)  -  Прийнято указ президії Верховної Ради СРСР про нагородження Київського науково-дослідного інституту фармакології і токсикології Міністерства охорони здоров’я УРСР орденом Трудового червоного прапора.

28 квітня   1986   (понеділок)  -  РАТАУ передало поширене з Москви повідомлення ТАРС “Від Ради міністрів СРСР”. У ньому повідомлялося, що на Чорнобильській АЕС сталася аварія, пошкоджено один із реакторів.

28 квітня   1986   (понеділок)  -  Алма-Ата. Завершив роботу ХІХ всесоюзний кінофестиваль. Серед призерів були українські стрічки: “Які ж ми були молоді” (кіностудія ім. О.Довженка) і “На прицілі ваш мозок” (Київнаукфільм).

28 квітня   1987   (вівторок)  -  Київ. Помер Дмитро Смолич (народився 11.04.1900 р.) – народний артист СРСР (1980), головний режисер (1958-1962) Одеського театру опери і балету, з 1970 р. – головний режисер Державного академічного театру опери і балету ім. Т.Шевченка, лауреат Державної премії Української РСР ім. Т.Шевченка і Державної премії Грузинської РСР ім. З.Паліашвілі.

28 квітня   1988   (четвер)  -  Опубліковано Заяву радянського уряду, у якій зазначалося, що 15 травня 1988 р. почнеться виведення радянських військ з Афганістану, які перебувають там на запрошення афганського уряду і буде завершене не пізніше 15 лютого 1989 року.

28 квітня   1988   (четвер)  -  Сімферополь. У державному університеті ім. М.Фрунзе відбулася конференція з проблеми будівництва в Криму атомної електростанції.

28 квітня   1993   (середа)  -  У Мінську (Білорусь) відбулася зустріч Ради керівників урядів держав - учасниць СНД. Українську делегацію очолював Прем'єр - міністр Л. Кучма. На зустрічі розглядалося питання про подальше зміцнення СНД. Схвалено Положення про Координаційно - консультативний комітет СНД.

28 квітня   1994   (четвер)  -  Центральна виборча комісія України зареєструвала претендентами на кандидати в президенти України Л. Кучму та В. Пинзеника.

28 квітня   1995   (п’ятниця)  -  Відбулася зустріч Президента України Л.Кучми з керівниками підприємств та об'єднань і шахтобудівниками Донбасу.

28 квітня   1995   (п’ятниця)  -  Президент України Л.Кучма видав укази : "Про заснування відзнаки Президента України "За мужність"; "Про заснування відзнаки Президента України "Іменна вогнепальна зброя".

28 квітня   1996   (п’ятниця)  -  Київ. У Міжнародному центрі культури та мистецтв (колишній Жовтневий палац) у рамках заходів на відзначення 10-ї річниці Чорнобильської трагедії відбувся показ спектаклю німецького режисера Петера Штайна за одним з найвидатніших творів античної драматургії - трагедією Есхіла "Орестея".

28 квітня   1997   (понеділок)  -  У м. Стамбул (Туреччина) Президент України Л.Кучма виступив на відкритті міжнародної конференції "Нові можливості в Чорноморському регіоні". В рамках стамбульського форуму Президент України мав двосторонні зустрічі з Президентами Вірменії, Азербайджану, Молдови, Туреччини, Грузії, Румунії.

28 квітня   1997   (понеділок)  -  Донецьк. У Палаці спорту "Дружба" проходив Міжнародний турнір з боксу "Зірки України - зірки Європи".

28 квітня   1998   (вівторок)  -  Президент України Л.Кучма взяв участь у черговому засіданні глав держав-учасниць СНД (28 - 29 квітня).

28 квітня   1998   (вівторок)  -  У Національному художньому музеї України реалізовано проект "Мистецтво України XX ст."; організовано виставки: "Сторінки української сецесії. Історія і сучасність"; "Український авангард"; "Бойчукізм".

28 квiтня   1999   (середа)  -  Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв рішення про проведення еколого-економiчного експерименту, який мав економічно заохотити підприємства в мiстах Кривий Рiг, Днiпродзержинськ, Марiуполь i Запоріжжя до уважного ставлення до екології.

28 квiтня   1999   (середа)  -  Прийнято рішення про введення в дiю заводу великопанельного домобудування в м. Севастополі.

28 квiтня   1999   (середа)  -  У Сімферополі за участю віце-прем'єр-міністра України В.Смолія відбулося виїзне засідання Республіканської комісії у справах депортованих народів.

28 квiтня   2000   (п'ятниця)  -  Мiнiстерства внутрiшнiх справ, закордонних справ та юстицiї України затвердили порядок реалiзацiї угоди мiж Україною i Республiкою Бiлорусь про спрощений порядок змiни громадянства громадянами України, якi постiйно проживають в Республiцi Бiлорусь, i громадянами Республiки Бiлорусь, якi постiйно проживають в Українi.

28 квiтня   2000   (п'ятниця)  -  Чехія денонсувала з 28 червня 2000 р. договір про безвізовий режим для громадян України.

28 квiтня   2000   (п'ятниця)  -  Кабінет міністрів України затвердив порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

28 грудня   2000   (четвер)  -  У Херсоні відкрита спеціальна дитячо-юнацька реабілітаційна школа інвалідів для відбору талановитих дітей із фізичними та розумовими вадами.

Эта запись была опубликована 28.04.2016в 09:54. В рубриках: Цей день в історії. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Комментарии пока закрыты, но Вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Комментарии закрыты.