Автор: Admin | 29.03.2015 | 11:11 | В рубриках: Цей день в історії

29 (16) березня   1913   (п’ятниця)  -  У м. Яворові на Галичині відбулися загальні збори "Народного дому", "Руського товариства кредитового", "Спілки торговельної". В програмі зборів були: звіти, зміни до статутів, розподіл прибутку та ін.

29(16) березня   1918   (п’ятниця)  -  Рада народних міністрів на своєму засіданні ухвалила проекти законів про виділення грошових сум на утримання земельних комітетів (понад 15 млн. крб.), на видачу позичок народним самоврядуванням (100 млн. крб.).

29(16) березня   1918   (п’ятниця)  -  Кінний ім.К.Гордієнка полк, обійшовши радянські загони, насподівано вночі зайняв м.Полтаву. Цього ж дня у Полтаву вступила і німецька кінна дивізія, що вела наступ від Кременчука. Під загрозою оточення радянські частини відійшли з рубежу р.Ворскли, підірвавши мости. Українські загони зайняли м.П’ятихатки Катеринославської губернії.

29(16) березня   1918   (п’ятниця)  -  Польські поміщики в м.Заславлі на своєму зібранні ухвалили вжити всіх заходів, аби скасувати 3-й і 4-й Універсали УЦР. Польські легіони, штаб яких перебував у маєтку графа Потоцького, тероризували все населення, грабуючи все підряд.

29(16) березня   1918   (п’ятниця)  -  Губернський комісар Полтавщини видав наказ усім мировим суддям, мировим з’їздам, окружним судам, судовим слідчим прокурорського нагляду, нотарям і судовим приставам в тому складі, який був до більшовицького повстання, негайно поновити свою діяльність.

29(16) березня   1918   (п’ятниця)  -  Відбулася нарада представників міністерств, зацікавлених в найшвидшому визначенні територіального поділу України на землі. Вона ухвалила створити Географічну комісію для детального обговорення принципів поділу і всебічного висвітлення цієї справи. До комісії мали запросити фахівців: географів, економістів, істориків, а також представників міністерств (внутрішніх справ, закордонних, військових, освіти, земельних справ, торгу і промисловості). Завдання комісії полягало у виготовленні проекту поділу на основі Закону Центральної Ради.

29(16) березня   1918   (п’ятниця)  -  Укладена спеціальна угода між Німеччиною і Австро-Угорщиною, відповідно до якої були поділені між ними зони окупації. За Австро-Угорщиною закріплювалися частина Волинської, Подільська, Катеринославська і Херсонська губернії. Київську, Чернігівську, Полтавську, Харківську, Таврійську і частину Волинської губернії та Крим окупувала німецька армія. Окремо обумовлювалося, що в місцях проживання німців-колоністів на територіях, зайнятих австро-угорським військовим контингентом, мали розміщуватися німецькі частини. У Ростові і Миколаєві встановлювалося німецьке командування, в Маріуполі – австро-угорське. До німецької зони окупації також входили Таганрог і Новоросійськ. За цією ж угодою під контроль німецької армії переходив залізничний і водний транспорт на всій захопленій території. Австро-угорському командуванню надавалося право призначити свого представника на посаду заступника німецького керівника транспортної адміністрації. Передбачалося також спільне управління вугільними і рудними районами.

29 березня   1920   (понеділок)  -  Харків. Постанова РНК УСРР про трудове дезертирство та органи боротьби з ним. Ухил від трудового обліку чи реєстрації, приховування своєї спеціальності та неявка на роботу вважалися трудовим дезертирством та переслідувалися органами Всеукркомтруда за участю профспілок, які діяли через ВУНК та Центрокомдезертир.

29 березня   1920   (понеділок)  -  Львів. Зустріч делегації єврейської академічної молоді з ректором Львівського університету доктором Гальбаном, на якій було висунуто вимогу допустити після річної заборони студентів-євреїв до навчання в університеті.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Президія ВУЦВК прийняла постанову про адміністративно-територіальні зміни Одеської і Миколаївської губерній. Вирішено прилучити до Миколаївської губернії волості Одеської губернії, що прилягали до р. Буг: Аннекракську, Іллїнську Велику-Коренихську, Варварівську, Петровську, Ковалівську, м. Очаків з його землями та хуторами. Прилучити до Миколаївської губернії частину Вознесенського повіту Одеської губернії, яка складалася з волостей Богодарівської, Воснятської, Ольгопільської, Вознесенської, Олександрівської. Прилучити до Одеської губернії південно-західні землі Миколаївської губернії: Липняжську, Тишківську, Новоархангельську, Надлакську, Вікторштадську.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про вступ членів Бунду (Загального єврейського комуністичного союзу в Латвії, Литві та Росії) на території УСРР до КП(б)У.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У запропонувало ПУРу (Політичному управлінню Реввійськради) в тижневий строк розробити план заходів посилення політроботи в Червоній Армії та підняття свідомості членів партії, що знаходилися в армії.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У постановило тимчасово утриматися від скликання з’їзду УКП (української комуністичної партії), не заперечуючи проти його фінансування.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило на посаду наркому НКВС М. Скрипника.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило наркомом РСІ П. Кіна а його заступником Золотарьова.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило скорочений план продовольчої розкладки загальною сумою 50 млн. пудів зерно-хліба. Для окремих губерній УСРР розкладку визначено в такому розмірі: для Одеської та Миколаївської губерній – по 3 млн., Подільської – 1,5 млн., Полтавської – 13 млн., Кременчуцької – 6,5 млн., Олександрівської – 15 млн., Київської – 9,5 млн., Донецької – 2,5, Подільської – 1,5 млн. пудів.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У встановило розмір продовольчого податку в 117 млн. пудів та запропонувало вказати в декреті про продподаток, скільки хліба мало залишатися в кожній губернії для місцевої бідноти, із розрахунку 18 млн. пудів в цілому по УСРР.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У постановило перевезти чернігівські мощі до Москви.

29 березня   1921   (вівторок)  -  ЧСР. До УСРР виїхала делегація ділових кіл чехословацької промисловості для встановлення торговельних відносин з Україною.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Уповноважений Наркомпраці РСФРР при РНК УСРР видав постанову про охорону праці вагітних жінок і матерів. Заборонялося проводити переміщення та відрядження вагітних робітниць, пов’язані із залишенням на місця мешкання, без їхньої згоди. Вагітних робітниць з п’ятого місяця вагітності та робітниць з немовлям також не дозволялося залучати до надурочної та нічної роботи. Посадовців, винні у порушенні цих нормативів, залучалися інспекторами праці до судової відповідальності.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Одеса. Губернська комісія по ліквідації неписьменності разом з відділом по культурній роботі профспілок приступили до організації „тижня ліквідації неписьменності” з метою залучення неписьменних робітників і селян до шкіл, де навчали письменності.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про святкування 1-го травня. Партійним організаціям запропоновано відзначити свято виключно агітаційними заходами.

29 березня   1921   (вівторок)  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про галицькі частини. Ухвалено посилити агітацію в частинах і щодо повернення бажаючих на батьківщину перепон не чинити.

29 березня   1922   (середа)  -  Харків. Наркомпрод вирішив реорганізувати Український борошномельний трест у борошномельне пайове товариство з частковим залученням приватного капіталу. Відповідно до 1 липня мав поступово згортатися апарат губернських відділів товарообміну.

29 березня   1922   (середа)  -  Одеса. Налагоджено зв’язок з портами Чорного та Азовського морів.

29 березня   1922   (середа)  -  Лондон. Англійський уряд згодився на організацію торговельної місії УСРР у Царгороді.

29 березня   1922   (середа)  -  Харків. Широка колегія Агітпропу ЦК КП(б)У переглянула постанову про заборону оренди театрів. Художнім відділам Наркомосу дозволялося здавати в оренду театри, що не увійшли до мережі державних театрів, на умовах, розроблених за згодою з губернськими відділами Всеросійської спілки працівників мистецтв і освіти.

29 березня   1922   (середа)  -  Намагаючись обійти заборону Агітпропу ЦК КП(б)У, прийняту у січні 1921 р. на основі проекту Головполітосвіти, Головхудсектор дозволив постанову у театрах комічних опер, затвердивши список таких вистав. До нього потрапили й оперети „Циганський барон”, „Летуча миша” та деякі інші.

29 березня   1922   (середа)  -  Харків. Оргбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про Харківський інститут наукової медицини. Зважаючи на заплановану реорганізацію санітарної справи та загальноукраїнське значення Харківського інституту, а також на обмеженість державних коштів, Наркомздоров’ю було запропоновано реорганізувати Харківський інститут наукової медицини в Санітарно-бактеріологічний інститут, виокремивши з його складу інші інститути та призначивши тимчасового директора.

29 березня   1922   (середа)  -  Харків. Засновано нову літературну організацію “Спілку селянських письменників “Плуг””. Мета діяльності спілки – об’єднання селянських письменників України для написання творів соціалістичної літератури, виховання широких селянських мас в дусі пролетарської ідеології, залучення їх до активної участі у суспільному житті. У складі тимчасового бюро спілки – А. Панів, І. Сенченко, Гео Коляда, С. Пилипенко, І. Шевченко, Крашаниця.

29 березня   1922   (середа)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову про утворення Акціонерного товариства розповсюдження літератури в Україні “Село-книга” з метою врахування попиту сільського книжного ринку, винаходження способів його задоволення й планомірного розподілу книжок у сільській місцевості.

29 березня   1922   (середа)  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про план державного постачання”. Скорочено норми державного постачання всіх груп споживачів, залишених на держпостачанні, окрім армії, флоту і кам’яновугільної промисловості, в середньому на 30

29 березня   1923   (четвер)  -  Харків. Відкрився перший у СРСР з’їзд працівників робітничої медицини. Порядок денний: доповіді наркома охорони здоров’я М. Гуревича та представника Південбюро ВЦРПС Должанського, доповіді з місць.

29 березня   1924   (субота)  -  Харків. За пропозицією ВЦРПС організовано Центральне бюро пролетарського студентства (ЦК Пролетстуд) України при Укркбюро ВЦРПС.

29 березня   1924   (субота)  -  Харків. Наркомос УСРР об’єднав видавництво „Шлях освіти” з видавництвом ЦК КП(б)У.

29 березня   1924   (субота)  -  Харків. У закритому листі ЦК КП(б)У № 3 повідомлялося, що в селі Безлюдівка представники місцевої влади примушували селян купувати портрети В. Леніна по 5 тис. руб. і встановлювати їх замість ікон.

29 березня   1924   (субота)  -  Встановлено регулярні рейси між Одесою і Стамбулом.

29 березня   1925   (неділя)  -  Харків. ЦК КП(б)У постановив об’єднати „Товариство авіації і повітроплавання України” („ТАПУК”) та „Доброхім” (Товариство друзів хімічної оборони). в одне „Товариство друзів авіації, хімії та повітроплавання”.

29 березня   1925   (неділя)  -  Київ. У театрі ім. Г. Михайличенка відбулася прем’єра вистави “Камергер” С. Грея (режисер – М. Терещенко).

29 березня   1925   (неділя)  -  Харків. Губернська рада професійних спілок затвердила план розширення мережі будинків відпочинку до 1600 ліжок для членів профспілок Харкова та 400 – Харківського округу. Будинки відпочинку для працівників столиці мали відкритися до 15 травня в Померках та Карачовці – на 400 ліжок, Василеві – 250, Мерефі та Сокольниках – 200, Наталівці – 150.

29 березня   1928   (четвер)  -  Сімферополь, м. Виїзна сесія Верховного Суду РСФРР винесла присуд у справі колишного голови Кримського ЦВК. В.Ібрагімова присуджено до розстрілу.

29 березня   1928   (четвер)  -  Москва, м. РНК СРСР видав постанову „З приводу шестидесятиріччя з дня народження Олексія Максимовича Пєшкова – Максима Горького – і тридцятиріччя його літературної діяльності”.

29 березня   1928   (четвер)  -  Харків, м. РНК УСРР затвердив “Положення про Український науково-дослідний інститут силікатної промисловості”.

29 березня   1928   (четвер)  -  Дніпропетровськ, м. Відбулися святкування з нагоди ювілея М.Горького: у клубах металістів організовано вечори, присвячені творчості письменника; бібліотеки клубів підготували спеціальні виставки творів письменника; у центральному клубі металістів ім. Леніна поставлено п’єсу М.Горького “На дні”; у ряді клубів відбулися “голосні читки” творів ювіляра.

29 березня   1928   (четвер)  -  Москва, м. Оприлюднено Торговельний договір, митну конвенцію між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Латвією.

29 березня   1929   (п’ятниця)  -  Харків, м. РНК УСРР видала постанову про організацію у містах на підприємствах та у селах товариських судів для розгляду дрібних справ, пов’язаних із побутовими конфліктами та порушенням правил громадського життя.

29 березня   1929   (п’ятниця)  -  Харків, м. Відбулося спільне засідання президії ВУЦВК і РНК під головуванням Г.І.Петровського. Учасники заслухали оперативний план Української колгоспної секції про перспективи колективізації сільського господарства України.

29 березня   1929   (п’ятниця)  -  Харків, м. Преса повідомила про видання РНК УСРР постанови “Про затвердження засад проведення єдиного сільськогосподарського податку на терені УСРР в 1929/1930 р.”

Березень, 29   1932   (вівторок)  -  Харків. Телеграма ЦК КП(б)У міськкомам і райкомам партії. Запропоновано припинити відсилку з місць телеграм до центру з клопотанням про насіннєву позику. Дано директиву зосередити зусилля на зборі насіння на місцях з метою організації колгоспної взаємодопомоги

Березень, 29   1932   (вівторок)  -  Телеграма уповноваженого Комітету заготівель при РПО СРСР в УСРР М. Степанського до Москви з проханням відмінити вивізні наряди на зерно за межі України, оскільки це загрожувало посівній кампанії

Березень, 29   1932   (вівторок)  -  Телеграма начальника хлібозаготівельного управління Комітету заготівель при РПО СРСР Дагаєва уповноваженому комітету по УСРР М. Степанському щодо вивезення з УСРР 1 тис. т гороху на Урал і 330 тис. т квасолі до Поволжя

Березень, 29   1933   (середа)  -  Повідомлення Рубежанського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У про голодування селян у селах Чабанівка, Маринівка, Н. Покровка, Боровенька, Єпіфанівка, Нова Астрахань, які мали 14 колгоспів. Зазначено, що головам сільрад було вручено директиву про вжиття термінових заходів та мобілізацію внутрішніх ресурсів хліба з метою забезпечення ранньої посівної кампанії

29 березня   1939   (середа)  -  Прилуки. Промислова артіль “Жовтень” освоїла виробництво фасонних суцільно-нікельованих ліжок. У першій партії випущено 300 ліжок, до кінця року заплановано виробити близько 3 тис. ліжок.

29 березня   1939   (середа)  -  Москва. Президія Верховної Ради СРСР видала Указ про присвоєння імені М.В.Гоголя Ніжинському державному педагогічному інституту з нагоди 130-ї річниці від дня народження видатного письменника.

29 березня   1939   (середа)  -  Київ. Відкрито два великих промтоварних та продовольчих універмаги.

29 березня   1939   (середа)  -  Київ. Господарчий магазин № 31 Київського промторгу розпочав видачу посуду “на прокат” строком на три дні для підприємств, установ, а також приватних осіб. В асортименті “товарів на прокат” – чайні, столові сервізи, інший скляний та фарфоровий посуд.

29 березня   1939   (середа)  -  УРСР – Грузинська РСР. Укладено договір про “соціалістичне змагання” між фізкультурними організаціями Золотоніського району УСРР та Сігнахського району Грузинської РСР. Проголошено мету змагання – “виконання і перевиконання завдань по підготовці значківців ГПО, найширший розвиток оборонних видів спорту: гранатометання, автомобільного спорту, фехтування, кінного спорту тощо”.

29 березня   1939   (середа)  -  Харків. Обласний виконавчий комітет ініціював проведення “великого автопробігу”, присвяченого популяризації завдань Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Учасники пробігу на 12 прикрашених гаслами та плакатами автомобілях проїхали по колгоспах 20 районів Харківської області, розповідаючи про завдання виставки та “популяризуючи рішення ХУІІІ з’їзду ВКП(б)”.

29 березня   1940   (п’ятниця)  -  Москва. Економічна рада при РНК СРСР видала постанову пропередачу з системи Гідрометслужби СРСР у ведення Наркомату шляхів сполучення сектору Центрального інституту погоди з обслуговуванняНКШС, а також семи синоптичних постів при управліннях залізницями,у тому числі Південно-Донецької (м.Яснувате).

29 березня   1941   (субота)  -  РНК УРСР і ЦК КП(б)У ухвалили постанову “Про покращення благоустрою міст, робітничих селищ, житла і побутового обслуговування населення міст УРСР”.

29 березня   1942   (неділя)  -  Завершилася робота виставки “Шевченко і про Шевченка”, відкритої з 15 березня у приміщенні історико-краєзнавчого музею Станіслава..

29 березня   1943   (понеділок)  -  Члени Олександрійської підпільної групи на Кіровоградщині, очолюваної П.Марковим, організували аварію двох ворожих ешелонів на перегоні Олександрія-Користівка.

29 березня   1943   (понеділок)  -  Українські націоналісти знищили у селі Галинівка 18 поляків, у селі Пундики – до 50 поляків.

29 березня   1943   (понеділок)  -  Члени Олександрійської підпільної групи на Кіровоградщині, очолюваної П.Марковим, організували аварію двох ворожих ешелонів на перегоні Олександрія-Користівка.

29 березня   1943   (понеділок)  -  Українські націоналісти знищили у селі Галинівка 18 поляків, у селі Пундики – до 50 поляків.

29 березня   1944   (середа)  -  Війська 1-го Українського фронту зайняли м. Коломия (Станіславська обл.), райцентри Солобківці, Стара Ушиця (Кам’янець-Подільська обл.).

29 березня   1944   (середа)  -  Війська 2-го і 3-го Українських фронтів, притискаючи угрупування гр. а. „А” до моря, здобули райцентри Балта, Криве Озеро, Велика Врадіївка (Одеська обл.), Веселинове (Миколаївська обл.).

29 березня   1944   (середа)  -  Жандармерія польської армії у Великобританії заарештувала групу вояків західноукраїнського походження, за небажання служити у цій армії. В наступні дні з польських частин на знак протесту проти приниження національної гідності дезертирувало 30 українців і понад 200 євреїв.

29 березня   1945   (четвер)  -  Війська лівого крила 3-го Українського фронту перейшли в наступ у напрямку м. Граца. Війська правого крила 3-го Українського фронту звільнили в Угорщині ряд міст.

29 березня   1945   (четвер)  -  Москва. РНК СРСР прийняла постанову про встановлення академічних звань.

29 березня   1945   (четвер)  -  Львів. Відбулася наукова сесія присвячена пам’яті видатного композитора М. Лисенка.

29 березня   1952   (субота)  -  Горлівка Сталінської області. В клубі “Шахтар” організований вечірній університет музичної культури.

29 березня   1955   (вівторок)  -  Київ. Відбулася прем’єра нової постановки опери М.Лисенка “Тарас Бульба” на сцені Академічного театру опери та балету ім.Т.Шевченка. Режисер-постановник В.Скляренко, диригент А.Климов, хормейстер В.Колесник, художник А.Петрицький. Головні ролі виконували – А.Кривченя, Л.Руденко, Д.Гнатюк, В.Козерацький.

29 – 31 березня   1955   (вівторок – четвер)  -  Київ. Відбулася перша сесія ВР УРСР четвертого скликання. Обрано президію ВР УРСР. До її складу ввійшли: Д.Коротченко (голова), С.Ковпак, Д.Писнячевський (заступники голови), А.Зленко (секретар), Д.Адамець, К.Герасименко, А.Давидов, П.Дорошенко, В.Дрозденко, О.Кириченко, К.Москалець, О.Палладін, М.Підгорний, М.Савченко, В.Скрябін, А.Федосєєв, В.Чуйков, В.Щербицький, І.Яворський.

29 березня   1956   (четвер)  -  Оттава (Канада). Померла Олена Кисілевська – громадська діячка, письменниця голова світової федерації українських жіночих організацій.

29 березня   1957   (п’ятниця)  -  Київ. Повідомлялося про матчову зустріч з стендової стрільби між збірними командами Москви і України. Загальне перше місце зайняли спортсмени України.

29 березня   1960   (вівторок)  -  На радянсько-угорському кордоні у долині р. Боржава по обидва боки кордону було закладено перші 10 га великого плодового саду дружби площею 160 га на честь 90-річчя з дня народження В.Леніна і 15-річчя визволення Угорської республіки від німецько-фашистських окупантів.

29 березня   1961   (середа)  -  Повідомлялося, що Рада міністрів УРСР присвоїла ім’я Т.Шевченка Чернігівському педагогічному інституту.

29 березня   1961   (середа)  -  Рада міністрів УРСР звільнила М.Соболя з посади голови Української ради народного господарства у зв’язку з переходом на іншу роботу.

29 березня   1961   (середа)  -  Рада міністрів УРСР призначила А.Кузьмича головою Української ради народного господарства.

29-30 березня   1962   (четвер-п’ятниця)  -  м. Київ. Пленум ЦК КПУ. Порядок денний передбачав розгляд питання про підсумки березневого пленуму ЦК КПРС і завдання КПУ по поліпшенню керівництва сільським господарством. У прийнятій постанові пленум визнавав найголовнішим завданням міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР та інших керівних органів республіки “забезпечення могутнього піднесення всіх галузей сільськогосподарського виробництва, цукрових буряків, м’яса, молока та іншої продукції рільництва і тваринництва”, що дозволить повністю задовольнити потреби громадян у продуктах. Пленум зобов’язав обкоми партії і облвиконкоми найближчим часом завершити перебудову управління сільським господарством, ліквідувати залишки “травопільної системи землеробства”, зосередити головну увагу на підвищенні врожайності озимої пшениці, кукурудзи та гороху, усунути недоліки у виробництві цукрових буряків, підвищити культуру землеробства, піднести родючість грунтів, забезпечити піднесення тваринництва і збільшити виробництво м’яса, усунути недоліки в роботі промислових підприємств по забезпеченню сільського господарства технікою, покращити науково-дослідну роботу тощо.

29 березня   1964   (неділя)  -  Комітет українських ветеранських організацій під патронатом Комітету українців Канади влаштував концерт з нагоди 25-річчя проголошення самостійності Карпатської України і 90-річчя з дня народження Августина Волошина.

29 березня   1965   (понеділок)  -  м. Черкаси. Відкрито перший широкоформатний кінотеатр “Дніпро”. Першим фільмом став “Закон Антарктиди”.

Не пізніше 29 березня   1966   (вівторок)  -  Узбекистан. Напередодні відкриття ХХІІІ з’їзду КПРС активістами кримськотатарського національного руху зібрано 100 тисяч підписів під петицією з вимогою надати кримським татарам можливість повернутися на історичну батьківщину – в Крим.

29 березня   1969   (субота)  -  м. Париж. Відбулась святкова церемонія присвоєння скверу, розташованого на розі бульвару Сен-Жермен та вулиці Сен-Пер, ім’я українського поета Т. Шевченка.

29 березня   1972   (середа)  -  м. Вінніпег (Канада). Помер митрополит Іларіон (Іван Огієнко) – першоієрарх Української греко-православної церкви у Канаді.

29 березня   1972   (середа)  -  м. Київ. Розпочався Тиждень французького фільму.

29 березня   1973   (четвер)  -  м. Львів. Органами КДБ при Раді міністрів УРСР викрита підпільна молодіжна організація “Український національно-визвольний фронт”, очолювана З.Попадюком.

29 березня   1973   (четвер)  -  Помер письменник І.Муратов.

29 березня   1973   (четвер)  -  м. Лондон (Великобританія). Газета “Таймс” помістила нотатку П.Реддавея, одного з кращих радянологів Великобританії, у якій йшла мова про засудження В.Чорновола на 12 років ув’язнення й заслання.

29 – 30 вересня   1975   (понеділок – вівторок)  -  м. Київ. Відбувся пленум ЦК КПУ, на якому розглядалися питання про стан і завдання дальшого поліпшення соціально-культурного і побутового обслуговування населення республіки; про завдання партійних організацій, радянських і господарських органів республіки з підготовки і забезпечення організованого проведення зимівлі худоби; про підготовку до ХХV з’їзду КПРС. В обговорених питаннях пленум прийняв відповідні постанови, у яких перед комітетами партії, виконкомами рад, міністерствами і відомствами УРСР ставилося завдання комплексно розвивати соціально-культурне і побутове обслуговування населення в містах і сільській місцевості; створювати необхідні умови на всіх підприємствах, будовах, колгоспах і радгоспах, організаціях і установах; виконувати плани з будівництва житла, шкіл, лікарень, дитячих дошкільних закладів, магазинів, їдалень; поліпшити асортимент і якість товарів споживання; підвищити вимогливість до господарських керівників за створення необхідних умов для зростання професійної майстерності працівників; організовано провести зимівлю худоби з тим, щоб забезпечити необхідний рівень виробництва і заготівель м’яса, молока та іншої тваринницької продукції у кінці 1975 р. і в 1976 р. Найважливішою складовою підготовки до ХХV з’їзду КПРС і ХХV з’їзду КПУ мали стати звітно-виборні збори партійних організацій республіки і наступні партконференції, на яких потрібно було обговорити звіти виборних парторганів та виробити шляхи дальшого поліпшення роботи на всіх ділянках господарсько-культурного будівництва, ланках управління і у справі комуністичного виховання трудящих.

29 березня   1977   (вівторок)  -  У Києві відкрився IV з’їзд вчителів УРСР. На з’їзді виступив перший секретар ЦК КПУ В.Щербицький. В Україні різними формами навчання охоплено понад 17 млн. осіб.

29 березня   1983   (вівторок)  -  Міністерство фінансів СРСР і Державний банк СРСР випустили в обіг пам’ятну монету вартістю в 1 карбованець у зв’язку з 165-річчю з дня народження Карла Маркса і 100-річчям з дня його смерті.

29 березня   1984   (субота)  -  У Нікосії відкрилася виставка “Наука Української РСР”, організована Кіпро-радянським товариством дружби і культурних зв’язків.

29 березня   1986   (субота)  -  Повідомлялось, що ЦК Компартії України і Рада міністрів УРСР прийняли постанову “Про дальше вдосконалення економічного механізму господарювання в агропромисловому комплексі України”. У постанові наголошувалось, що реалізація завдань по прискоренню соціально-економічного розвитку країни вимагає рішучих зрушень у поліпшенні діяльності підприємств та організацій агропромислового комплексу, вдосконалення всього економічного механізму в цьому надзвичайно важливому секторі народного господарства, розширення самостійності й підвищення відповідальності колгоспів і радгоспів за результати діяльності.

29 березня   1990   (четвер)  -  Указ президії Верховної Ради УРСР про утворення Державного комітету Української РСР у справах національностей.

29 березня   1990   (четвер)  -  Постанова президії Верховної Ради УРСР “Про проголошення дня 26 квітня “Днем чорнобильської трагедії”.

29 березня   1991   (п’ятниця)  -  Дніпропетровськ. Голова Ради міністрів УРСР В.Фокін зустрівся у з представниками трудових колективів підприємств чорної металургії республіки.

29 30 березня   1991   (п'ятниця, субота)  -  За ініціативою науково-виробничого об'єднання "Прип'ять" і виробничого об'єднання "Чорнобильська АЕС" відбулась прес-конференція "Чорнобиль. Погляд у майбутнє".

29 березня   1993   (понеділок)  -  Відбувся перший Всеукраїнський з'їзд підприємців.

29 березня   1996   (п’ятниця)  -  Київ. У Колонній залі Національного банку України відбулася благодійницька акція "Відродження духовних скарбів України". Президент України Л.Кучма виступив на благодійному вечорі і передав старовинну ікону , тим самим відкривши рахунок доброчинних пожертв , які під час цієї акції вносили державні і політичні діячі, представники ділового світу, бізнесу, релігійних конфесій, діячі науки і літератури, культури і мистецтва. Серед числа пам'яток вітчизняної історії та культури , котрі потребували першочергових заходів, на чільному місці значилися відбудова комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та Успенського собору Києво-Печерської лаври.

29 березня   1996   (п’ятниця)  -  Київ. У Національній опері України з нагоди 100-річчя від дня народження видатного українського співака І.Паторжинського відбувся ювілейний концерт.

29 березня   1996   (п’ятниця)  -  Президент України Л.Кучма призначив віце-прем'єр-міністром України з політико-правових питань О.Ємця, а віце-прем'єр-міністром України з питань агропромислового комплексу М.Зубця.

29 березня   1998   (неділя)  -  Відбулися вибори до Верховної Ради України.

29 березня   1998   (неділя)  -  На виборчих дільницях у 195 округах за парламентськими виборами спостерігало 18 тис. спостерігачів від Комітету виборців України - Всеукраїнської громадської організації (КВУ), яка утворилася на початку 1994 року напередодні перших в історії незалежної України парламентських виборів. Як міжнародні спостерігачі представники КВУ працювали на виборах у Білорусі, Польщі, Молдові, Швеції, Чечні, Австрії, Грузії, Росії, Великобританії, США, Шрі-Ланці та інших країнах.

29 березня   1999   (понеділок)  -  Міністр закордонних справ України Б.Тарасюк взяв участь у роботі першої конференції по вивченню польського досвіду здобуття статусу асоційованого члена Європейського Союзу.

29 березня   2000   (середа)  -  Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про дострокове припинення експлуатації енергоблока № 3 та остаточне закриття Чорнобильської АЕС".

29 березня   2000   (середа)  -  У Бухаресті (Румунія) розпочався восьмий раунд українсько-румунських переговорів щодо договору про режим кордону між двома державами.

29 березня   2000   (середа)  -  Українська військова делегація відбула з триденним візитом у Сполучені Штати Америки.

Эта запись была опубликована 29.03.2015в 11:39. В рубриках: Цей день в історії. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Комментарии пока закрыты, но Вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Комментарии закрыты.