• 1622 р. — указом царя московського Михайла Федоровича та його батька патріарха Філарета було наказано зібрати та «спалити на пожежах» книги українського друку з суворою забороною будь-коли в майбутньому купувати такі книги. У Москві спалено «Євангеліє учителноє» К. Транквіліона-Ставровецького разом з іншими його книгами та «Катехізис» Лаврентія Зизанія.
  • 1677 р. — Патріарх московський Іоаким наказав з українських книг знищити листки, які мають різницю від книг московських.
  • 1689 р. — синод російської православної церкви заборонив Києво-Печерській лаврі друкувати перший том «Четьї-мінеї» Дмитра Ростовського.

Читати повністю...

У цій статті в хронологічному порядку подано головні події, що стосуються української мови з 1919 по 1991 на території УСРР, УРСР та загалом в СРСР.

  • 1919 р. — після завоювання України більшовиками — знищення національно свідомої частини населення та заборона всіх українських літературних, драматичних та усних творів.
  • 9 березня 1919 р. — Третій З'їзд Рад (УСРР) прийняв постанову про викладання в школах української мови, історії та географії України[1].

Читати повністю...

У перші дні нового 1918 року – 9-го січня за старим стилем, або 22 січня за новим – вперше в історії було прийняте рішення про проголошення незалежної республіки. Українська самостійність народжувалася під час чергової агресії.

Навколо Києва стискалося кільце вогню.  Більшовики розпочали агресію проти України  іще в грудні 1917 року.

Згідно із Третім Універсалом, Українська республіка створювалася у федеративному зв’язку із іншими республіками колишньої Імперії. Проте вже через два місяці та ж Центральна Рада приймає рішення про повну незалежність України.

Читати повністю...

Автор: Admin | 14.01.2015 в 5:17 | Рубрики: Хронологія нашого краю

 

Дата

Подія

1 млн рр. до н. е. Поява першої людини на території сучасної України
1 млн — 10 тис. до н. е. Палеоліт
ІХ-VI тис. до н. е. Мезоліт
VI-IV тис. до н. е. Неоліт

Читати повністю...

1939, 1 вересня - напад військ Німеччини на Польщу, початок Другої світової війни

1939, 17 вересня - перехід радянськими військами польсько-радянського кордону; початок радянізації Західної України

1939, 28 вересня - підписання радянсько-німецького «Договору про дружбу і державний кордон» і таємного секретного протоколу до нього

Читати повністю...

1914, 1 серпня - оголошення Німеччиною війни Росії, початок Першої світової війни

1914, серпень - на початку серпня у Львові була створена Головна українська Рада (ГУР) на чолі з К. Левицьким; ГУР була покликана захищати інтереси українців в Австро-Угорщині; маніфестом від 3 серпня 1914 р. ГУР закликала український народстати на боці Австро-Угорщини й Німеччини для боротьби проти Росії за визволення України; у травні 1915 р. ГУР перетворено на Загальну Українську Раду (ЗУР)

1914, серпень - створення за ініціативою ГУР у складі австро-угорської армії добровольчого легіону Українських січових стрільців (УСС)

Читати повністю...

1768 - початок національно-визвольного повстання українського народу на Правобережній Україні (Коліївщина); основною причиною повстання стало посилення соціального і національно-релігійного обмеження прав українців на польських землях; назва повстання «Коліївщина» походить від слова «кіл» (основна зброя повстанців); навесні запорізький козак Максим Залізняк в урочищі Холодний Яр зібрав гайдамацький загін (неподалік Чигирина); повстанці звільнили від шляхти десятки тисяч сіл і містечок Київщини, Брацлавщини, Поділля, скасували селянські повинності, створили органи козацького самоврядування тощо. Наляканий масштабом повстання, його поширенням на Лівобережну Україну і Запорожжя, російський уряд вирішив придушити повстання; улипні 1768 р. російські війська оточили табір гайдамаків під Уманню, роззброїли їх, схопили ватажків; жителів Правобережжя передали для покарання польським властям

1770 - заснування Олександрівська (Запоріжжя)

1772 - скориставшись нестабільною ситуацією в Польщі, Росія, Австрія і Пруссія (за ініціативою Пруссії) підписали угоду про поділ польських земель; цими державами було здійснено перший поділ Польщі: до Росії були приєднані Східна Білорусія та частина Ліфляндії; Галичина, а також західні частини Волинського і Подільського воєводств відійшли до Австрії; Пруссія отримала північно-західні польські воєводства

Читати повністю...

1569 - підписання (28 червня) і затвердження (1 липня) окремо депутатами польського і литовського сеймів Люблінської унії між Литвою і Польщею, утворення федеративної польсько-литовської держави - Речі Посполитої з виборним королем, спільним сеймом, казною й грошовою одиницею, єдиною зовнішньоюполітикою

1572 - універсал польського короля Сигізмунда II Августа про утворення найманого козацького формування - початок реєстрового козацькоговійська

1573 - заснування I. Федоровимдрукарні у Львові

1574 - видання I. Федоровим «Апостола» - першої друкованої книги на українських землях

Читати повністю...

2 млн років тому - поява первісних людей на Землі

1 млн років тому - поява первісних людей на території України

ІV-ПІ тис. до н. е. - розселення племен трипільської культури на території України

ІХ-VII ст. до н. е. - розселення кіммерійців між Дністром і Доном, а також наКримському та Таманському півостровах

IX-III ст. - розселення таврів на Кримському півострові

VII-III ст. до н. е. - панування скіфів на території Північного Причорномор'я

Читати повністю...

ЛЂТОПИСНЫЯ ЗАМЂТКИ 1783 — 1811 гг.

[Кіевская старина. — 1897. — Т.59. — №12. — Отд.2. — С.65-66.]

 

 

ЗамЂтки взяты изъ присланной въ редакцію тетрадки, озаглавленной — «Записка оставшимся по насъ о разныхъ въ Малой Россіи отмЂнахъ». Авторомъ ея былъ Хоружій НЂжинской полковой канцеляріи Василій Осиповичъ БЂлозерскій, дЂдъ Н. М. БЂлозерскаго, изъ бумагь котораго тетрадка вдовою его и взята. Вся тетрадка состоитъ изъ 10 стр. въ 4—ку и заключаетъ въ себЂ нЂсколько выписокъ изъ хроникъ к. XVIII в., въ родЂ Симоновскаго, а затЂмъ помЂщено въ ней нЂсколько замЂтокъ, принадлежащихъ, повидимому, самому В. О. Б—ому. Эти замЂтки мы здЂсь и приводимъ, какъ заключающія въ себЂ свЂдЂнія, могущія имЂть интересъ въ лЂтописаніи Малороссіи.

Читати повністю...

Коментарі Вимкнено до Літописні замітки (1783-1811 рр.)