Нажаль не відомо з яких саме причин на Козіївку було накладено грошову контрибуцію. Добре, що все обійшлось тільки пунктом 39.Б "Краткой инструкции по борьбе с бандитизмом и кулаческими восстаниями." А могло статися і "обстріл села"(39.Г) чи навіть "повне знищення"(39.В). З документу можно зрозуміти тільки те, що сумма контрибуції склала 100 млн.рублів в наслідок " явно выраженной враждебности населения, укрывательства и упорной невыдачи бандитов и повстанцев"

35e50259ee6f

Примітка: Для збільшення натисніть на фото

Джерело документу: Державний архів Херсонської області, Ф. Р–200, оп. 1, спр. 41с., арк.12

 

Из "Краткой инструкции по борьбе с бандитизмом и кулаческими восстаниями."

С.Секретно

УТВЕРЖДАЕТСЯ:
Апреля 20 дня 1920 года

Читати повністю...

«Дорогі селяни, озброюйтесь хто чим може, виганяйте дух радвлади зі свого села. Годі нас грабувати, годі пити селянську кров трудову. Земля вся наша і податки не повинні здиратися. За грабунок, насилля над селянином ми самі повинні відстояти».

Повстанська стихія

На початку 1920-х років радянська влада спробувала провести певне узагальнення основних проявів суспільного волевиявлення села за допомогою спецдоповідей органів Державного політичного управління (ДПУ).

У них донепівський період характеризувався "численними виступами ображених революцією елементів куркулів та сільської буржуазії під керівництвом антирадянських партій і груп, найбільш характерним з яких став політичний бандитизм та петлюрівський повстанський рух, очолюваний селянськими союзами".

Дійсно, в цей час на території України діяли сотні збройних формувань, які мали найрізноманітнішу політичну орієнтацію. Селяни вимагали зміни аграрної політики, ліквідації диктату РКП(б), скликання Установчих зборів на основі загального рівного виборчого права.

Читати повністю...

Секретно. Не для печати

   ...ЦК и СНК считают, что в результате наших успехов в деревне наступил момент, когда мы уже не нуждаемся в массовых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но и единоличников и часть колхозников. Правда, из ряда областей все еще продолжают поступать требования о массовом выселении из деревни и применении острых форм репрессий. В ЦК и СНК имеются заявки на немедленное выселение из областей и краев около ста тысяч семей. В ЦК и СНК имеются сведения, из которых видно, что массовые беспорядочные аресты в деревне все еще продолжают существовать в практике наших работников. Арестовывают председатели колхозов и члены правлений колхозов. Арестовывают председатели сельсоветов и секретари ячеек. Арестовывают районные и краевые уполномоченные. Арестовывают все, кому не лень, и кто, собственно говоря, не имеет никакого права арестовывать. Неудивительно, что при таком разгуле практики арестов органы, имеющие право ареста, в том числе и органы ОГПУ, и особенно милиция, теряют чувство меры и зачастую производят аресты без всякого основания, действуя по правилу: “сначала арестовать, а потом разобраться”.

Читати повністю...