Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности

ІІ.

   1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т. п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения.

Читати повністю...

Інструкція Верховного Суду та ОДПУ СРСР про механізм застосування репресій за постановою ЦВК та Раднаркому Союзу РСР (7 серпня 1932 р.)

Секретно

   Верхсуду СССР и Прокуратуре Верхсуда СССР, НКЮ Союзных и автономных республик, председателю Верхсуда и прокурору РСФСР, председателям краевых (областных) судов, краевым (областным) прокурорам, председателям линейных судов и транспортным прокурорам, районным прокурорам.
Председателю ГПУ Украины, полномочным представителям ОГПУ, ДТО ОГПУ, начальникам оперсекторов.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению постановления ЦИК и СНК СССР от 7.VIII.1932 г. по охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности

РАЗДЕЛ I

Читати повністю...

Постанова і інструкція Раднаркому УСРР про застосування репресій до одноосібників за нездачу хліба під час голоднечі (11 листопада 1932 р.)

ПОСТАНОВА

Ради Народних Комісарів УСРР

“Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі”

   Рада Народних Комісарів УСРР ухвалює:
1. Затвердити нижченаведену інструкцію про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі.
2. Доручити районним виконавчим комітетам забезпечити негайне проведення в життя цієї інструкції, вживши заходів до широкого ознайомлення й правильного її роз'яснення.

Читати повністю...

Постанова Раднаркому УСРР «Про заходи до посилення хлібозаготівель» (20 листопада 1932 р.)

   Щоб безумовно виконати зменшений план хлібозаготівлі, зобов'язати облвиконкоми та райвиконкоми в своїй роботі керуватися такими настановами:
1. Цілковите виконання плану хлібозаготівель закінчити до 1 січня 1933 р. та утворення насіннєвих фондів - до 15 січня 1933 р.
2. Заборонити будь-яке витрачання всіх натуральних фондів, утворених в колгоспах, які незадовільно виконують плани хлібозаготівель.

Читати повністю...

Розпорядження Наркомюсту УСРР прокурорам на місцях про репресивні заходи при проведенні хлібозаготівель (25 листопада 1932 р.)

   Негайно
До всіх прокурорів

“Про заходи до посилення хлібозаготівель”

   20 листопада ц. р. РНК УСРР ухвалила постанову “Про заходи до посилення хлібозаготівель” (“Вісті” від 21.XI). На розвиток й виконання цієї постанови НКЮ пояснює:
1. В питанні заборони витрачати всі натуральні фонди в колгоспах, які незадовільно виконують плани хлібозаготівель, прокуратури повинні:

Читати повністю...

Колишнє спільне майно громади раптом стало заборонене для користування. Не можна було ні ловити рибу, ні збирати грибів, ні зерна, бо це все було державне майно. У людей забирали спільний громадський ресурс, створюючи колективний (а насправді державний).

До колективізації абсолютну більшість села складали так звані "господарі" - вони жили з індивідуального господарства, мали землю, худобу, іноді якесь виробництво на кшталт млина. Хтось мав більше, хтось менше, але НЕП давав можливість заробляти, продаючи надлишки продукції, і люди купували коней, худобу, механізми.

  Читати повністю...

Вже загальновідомо, що голод на території України бував і раніше, але Голодомором він cтав тільки в 1933-му, за комуністів. Давайте порівняємо дії царського уряду у 1833-му і радянської влади через 100 років.

В журналі "Киевская старина" від листопада 1886 року автору трапилася на очі стаття М.Добротворського "Голод в Полтавской губернии в 1833 и 34 гг. и меры, принятые против него", побудована на матеріалах звіту генерал-губернатора Полтавщини Рєпніна імператорові Ніколаю Першому.

Думаю, читачам буде цікаво порівняти політику царської адміністрації щодо голодуючого селянства та відому вже поведінку комуністичного уряду СССР в схожій ситуації.

Читати повністю...

Из некоторых районов Украины начались по примеру прошлого года массовые выезды крестьян в Московскую, Западную области, ЦЧО, Белоруссию “за хлебом”. Имеют место случаи, когда села покидаются почти всеми единоличниками и частью колхозников. Нет никаких сомнений, что подобные массовые выезды организуются врагами Советской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации “через крестьян” в северных районах СССР, против колхозов, против Советской власти. В прошлом году партийные, советские и чекистские органы Украины прозевали эту контрреволюционную затею врагов Советской власти. В этом году повторения этой ошибки не должно быть допущено. ЦК КП(б)У и СНК УССР предлагают:

Читати повністю...